Nominativ und Akkusativ

Всеки, започнал да учи немски език,  се сблъсква с падежите в немската граматика. Именно въпросът: „Защо тук е ein, a там einen?“ ще разгледаме в настоящата статия.

В немски език има четири падежa: Nominativ, Akkusativ, Dativ и Genitiv.

В именителен падеж или на немски език Nominativ стои подлогът (Subjekt). 

Във винителен падеж или на немски език Akkusativ стои прякото допълнение (Akkusativ-Ergänzung). 

Как да открием подлогa (Subjekt). 

Именителен падеж (Nominativ)

До тук  разбрахме, че Nominativ е падежът, в който поставяме подлога в изречението, т.е. извършителя на действието. Него лесно откриваме когато зададем въпроса: „Кой извършва действието?“ Нека видим това на практика:

Задача: Открийте Nominativ в изреченията:

Petra ist verliebt.- Петра е влюбена.

Das Auto ist neu. – Колата е нова.

Да открием Nominativ, всъщност означава да открием подлога. А за да намерим него, трябва да зададем въпроса  „Кой извършва действието?„, т,е, Кой е влюбен? (одушевен предмет)  или Какво е ново? (неодушевен предмет) 

Wer ist verliebt? – Petra (Nominativ)

Was ist neu? – das Auto (Nominativ)

Примери:
Der Mann spielt Golf.- Мъжът играе голф.
Diese Stadt ist bekannt. – Този град е познат.
Das Auto ist neu. – Колата е нова.
Meine Katze ist weiß. – Моята котка е бяла.

Следните глаголи изискват винаги Именителен падеж (Nominativ): sein (съм), werden (ставам някакъв, нещо), bleiben (оставам), heißen (казвам се), scheinen (изглеждам).

Как да открием прякото допълнение(Akkusativ-Ergänzung). 

 Винителен падеж (Akkusativ)

Да намерим Akkusativ също не е трудно. Достатъчно е да зададем  въпросите: Wen? (кого?), ако допълнението е лицe,  или  Was? (какво? що?), ако допълнението е неодушевен предмет.  Нека видим това на практика:

Задача: Открийте Akkusativ в изреченията:

Petra schreibt einen Brief.

Was schreibt Petra? (Какво пише Петра?) – einen Brief (Akkusativ)

Petra fragt den Mann.

Wen fragt Petra? (Кого пита  Петра?) – den Mann (Akkusativ)

Примери:

Wir kaufen den Wagen. – Ние купуваме  колата.
Ich nehme die Zeitung. –  Аз вземам вестника.
Wir kennen ihren Bruder. –  Ние познаваме нейният брат.
Sie braucht ihre Tasche. – Тя се нуждае от вашата чанта.

За разлика от именителен падеж (Nominativ), в който всички именни части на речта – съществителни, прилагателни, местоимения, числителни имена – не се променят, в Akkusativ има промяна при съществителните от м.р.ед.ч. Тази промяна можете да видите в таблицата:

 maskulinumneutrumfemininumPlural
Nominativ подлог Wer? Was? Кой, Каквоder
ein
mein
kein
das
ein
mein
kein
die
eine
meine
keine
die

meine
keine
Akkusativ допълнение Wen? Was? Кого? Какво?den
einen
meinen
keinen
das
ein
mein
kein
die
eine
meine
keine
die

meine
keine

Повечето  глаголи в немски език  изискват допълнение във винителен падеж, напр.

essen, haben, hören, kaufen, lesen, nehmen, reparieren, schreiben,  suchen, trinken, verstehen, finden, möchte,

haben      Sie  hat  einen/keinen Bruder und eine/keine Schwester.

essen       Mein Vater  isst  eine Pizza und einen  Salat.

lieben    Das Kind  liebt  den Vater.

essen    Ich  esse  kein Gemüse.

möchte  Ich möchte einen Kaffee, eine Torte, ein Bier und einen Wein.

А сега да приложим на практика, това което научихме.

Христина Михайлова
  • Христина Михайлова

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *