Die Negation in der deutschen Sprache

Отрицанието в немски език

В немски език отрицание се формулира със следните четири думи:

1. Nein

2. Doch

3. kein, keine

4. nicht

1. Nein –  Отрицателен отговор на положителен въпрос /тоест въпросът не съдържа отрицателна дума/ Отрицанието nein в немския език се отнася към цялото изречение и се отделя със запетайка, ако даваме отговор с цяло изречение.

Hast du Geschwister? – Nein.            Имаш ли братя и сестри? – Не.

Ist das ein Kind? – Nein.                      Това дете ли е?  – Не.

Heißen Sie Volker? – Nein.                  Фолкер ли се казвате? – Не.

Ist Ihr Haus groß? – Nein.                       Голяма ли е къщата Ви?

Trinken Sie Cola? – Nein.                               Пиете ли кола? – Не.

Lernt ihr die Grammatik? – Nein, wir lernen nur neue Wörter.Учите ли граматиката? – Не, учим само нови думи.
Ist das ein Buch? – Nein, das ist kein Buch. Das ist ein Notizbch.Това книга ли е? – Не, това не е книга. Това е бележник.

2. Положителен отговор на отрицателен въпрос /тоест въпросът съдържа отрицателна дума/ Отрицанието doch се отделя със запетайка, ако даваме отговор с цяло изречение.

Hast du keine Geschwister? – Doch.

Нямаш ли братя и сестри. – Имам./ Не, имам. / Напротив, имам.

Ist das kein Kind? – Doch.

Това не е ли дете? – Не, дете е. / Дете е. / Напротив, дете е.

Heißen Sie nicht Volker? –Doch, ich heiße Volker.

Не се ли казвате Фолкер? – Напротив, казвам се Фолкер.

Ist Ihr Haus nicht groß? –Doch, mein Haus ist groß.

Не е ли голяма къщата Ви? – Не, голяма е. / Напротив, голяма е.

Trinken Sie keine Cola? –Doch, ich trinke Cola.

Не пиете ли кола? – Пия./ Не, пия. / Напротив, пия.

3. Kein, keine – отрицание само при съществителни имена, употребени  с неопределителен член или без никакъв член...

Das ist ein Telefon, das ist kein Handy..

Das ist ein Fernseher, das ist kein Computer..

Das sind Frauen, das sind keine Männer.

Das sind keine Stühle, das sind Tische. 

Ist das eine Tasche? –  Nein, das ist keine Tasche.

Ist das ein Apfel? –  Nein, das ist kein Apfel.     

Kaufen wir heute Wein? – Nein, wir kaufen heute keinen Wein

4. Отрицание с „nicht“ в немски език

Цели изречения или отделни части от изречение се отричат на немски с „nicht“ Мястото на „nicht“ зависи от това за кой член от изречението се отнася. Обикновено „nicht“  стои пред думата, която отричаме.

4.1. Отричаме някакво качество. Отрицанието „nicht“ стои директно пред съответната дума

 Das Zimmer ist nicht dunkel. Das Zimmer ist hell.

Die Lampe ist nicht neu. Die Lampe ist alt.

4.2. Отричаме някакво обстоятелствено пояснение за време, начин, място. Отрицанието „nicht“  стои директно пред съответната дума или предложна група.

Sofia ist nicht in Deutschland. Sofia ist in Bulgarien.

Ich komme nicht aus Spanien, ich komme aus Italien.

Wir schwimmen nicht heute, wir schwimmen morgen.

Klaus geht heute nicht ins Konzert.

4.3. Отричаме съществително с определителен член, но добавяме или се подразбира някакъв втори предмет или човек. Отрицанието „nicht“ стои пред съществителното име.

Ich kaufe nicht das Handy, ich kaufe das Telefon.

Das ist nicht die Mutter von Hannes, das ist die Mutter von Petra.

Wir trinken nicht die Cola, wir trinken die Fanta.

4.4. Отричаме действието, тоест цялото изречение. Отрицанието „nicht“  стои накрая на изречението.

Ich kaufe das Handy nicht.

Ich trinke die Cola nicht.

Ich lese das Buch nicht.

Mache die folgende Übung:.https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=6iuaby9zozt&sr=n&l=w7&i=sfnfsto&r=ad&f=dzdcztzc&ms=uz&cd=p1oxdfi4gjgzlu3pelepzjdnngnkgzgkxg&mw=hs

Христина Михайлова
  • Христина Михайлова

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *