Тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник (9. клас)

Какво е тригонометрия?

Тригонометрия (гр. – триъгълно измерване) – учение за решаването на триъгълника с помощта на ъгловите функции, наречени още тригонометрични функции. Равнинната тригонометрия се основава на теоремите на планиметрията, а сферичната – на сферичната геометрия.

Исторически бележки

Началото на тригонометрията е в Древността. Аристарх от Самос (ок. 280 г. пр. н. е.), наблюдавайки фазите на Луната, слънчевите затъмнения и други явления, използва свойствата на правоъгълния триъгълник. Той прави изчисления, за да пресметне отношението на разстоянията от Земята до Слънцето и от Земята до Луната. Така фактически ученият поставя основите на тригонометрията.

Днешният начин на записване и аналитично представяне на тригонометричните функции е въведен от един най-видните математици на всички времена  – Леонард Ойлер.

Леонард Ойлер (1707 г. – 1783 г.)

Практическа задача

За да се запознаем с тригонометричните функции, ще изпълним следната практическа задача:

Какъв извод можем да направим?

Нека разгледаме и демонстрация в GeoGebra: https://www.geogebra.org/m/xbk4djjz

Приложение на тригонометрията

Тригонометрията играе важна роля в различни области на живота и науката. Тя намира приложение в архитектурата, икономиката, статистиката, медицината, музиката, геодезията и картографията, физиката, астрономията, биологията, химията, сеизмологията, метеорологията и т. н.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *