Konjugation der Verben im Präsens

Спрежение на глаголите в сегашно време

Infinitiv – Основна форма на глагола. Така стоят записани глаголите в речниците, така ги записват и учениците  в тетрадката речник. Инфинитивите на почти всички немски глаголи завършват на –en

trinken –  пия

ren  –  слушам

kaufen – купувам

machen  – правя

sagen – казвам

schreiben – пиша

Изменението на глаголите по лице и число се нарича спрежение – Konjugation.  Глаголите се променят в 1., 2., 3. лице  – ед. ч. /Singular/  и  1., 2., 3. лице  – мн. ч. /Plural/.

Konjugation – спрежение

Singular

 1. ich – аз
 2. du – ти
 3. er – той
 4. sie – тя
 5. es – то

Plural

 1. wir – ние
 2. ihr – вие
 3. sie – те
 4. Sie – Вие

За да спрегнем един глагол е необходимо да отделим инфинитивното окончание  от инфинитива  към корена на глагола да добавим личното окончание:

trinken → trink + лично окончание

Singular

 • ich trinkе
 • du trinkst
 • er trinkt
 • sie trinkt  
 • es trinkt

Plural

 • wir trinken
 • ihr trinkt
 • sie trinken
 • Sie trinken

Задача 1. Намерете глаголите hören , kaufen , machen, sagen в рещетката от думи и след това ги спрегнете!

Ако основата на инфинитива завършва на –d или –t, то при образуването на  второ и трето лице, ед. ч. и второ лице мн. ч.  между основата на глагола и окончанието се поставя гласната е. Например:  schneiden – режа, baden – къпя се, arbeiten – работя,

Singular

ich arbeitе

du arbeitest

er, sie, es arbeitet

Plural

wir arbeiten

ihr arbeitet

sie, Sie arbeiten

Задача 2. Спрегнете глаголите schneiden, baden  по образеца.

Особено внимание трябва да се обърне при спрягането на глаголите, чиято основа завършва на –s, -ß, –x  или –z: heißen – казвам се, ssen – целувам, kratzen – дращя, wachsen – раста и др. При тях формите за второ и трето лице ед. ч. съвпадат:

Singular

ich heißе

du heißt

er, sie, es heißt

Plural

wir heißen

ihr heißt

sie, Sie heißen

Задача 3. Спрегнете глаголите küssen, kratzen, wachsen  по образеца.

Изгледайте видеото, за да затвърдите наученото дотук!

Направете упражненията на посочения линк!

https://www.liveworksheets.com/cu3400493gt

Христина Михайлова
 • Христина Михайлова

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *